Szkody Osobowe

Życie i zdrowie człowieka to najwyższe dobro.

Pomagamy osobom, które w wyniku wypadku doznały uszczerbku oraz rozstroju zdrowia. Odszkodowanie przysługuje każdemu uczestnikowi zdarzenia, który nie został uznany za wyłącznego sprawcę. Nie ma znaczenia fakt czy ofiara wypadku była ubezpieczona w momencie zdarzenia. Odszkodowanie należy się z tytułu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej sprawcy wypadku. Naszym celem jest uzyskać dla Ciebie świadczenia odzwierciedlające rozmiar doznanych strat oraz utraconych korzyści. Do towarzystw ubezpieczeniowych o wypłatę świadczeń związanych ze szkodami osobowymi mogą występować osoby, które w wyniku wypadku doznały obrażeń ciała oraz osoby, które w wyniku wypadku straciły bliską osobę. Prowadzimy również postępowania o dopłatę do wypłaconych odszkodowań oraz sprawy, w których osoby poszkodowane nie ubiegały się o przysługujące im świadczenia. W przypadku obu grup osób bardzo ważną kwestią jest okres przedawnienia roszczeń. Co do zasady roszczenie z umowy ubezpieczenia przedawnia się z upływem lat trzech. Jeżeli szkoda wynikła z przestępstwa, to roszczenie o naprawienie szkody ulega przedawnieniu z upływem dwudziestu lat od dnia popełnienia przestępstwa.
Dzięki profesjonalnemu przygotowaniu każdej sprawy pod względem merytorycznym i dowodowym firma Evicta może poszczycić się sukcesami w branży pozyskiwania odszkodowań dla Klientów.
Skorzystaj z darmowej analizy sprawy, zadaj pytania, które Cię nurtują. Skorzystaj z niezobowiązującego spotkania z naszym przedstawicielem, który opowie Ci o całym procesie ubiegania się o odszkodowanie.

 

 

Firma Evicta pomaga w uzyskiwaniu następujących świadczeń:
• odszkodowanie - ma na celu wyrównanie uszczerbku jakiego doznała osoba w skutek wypadku,
• zadośćuczynienie – jednorazowe świadczenie pieniężne kompensujące cierpienia,
• zwrot kosztów związanych z leczeniem i rehabilitacją – np. zakupu leków, pobytu w szpitalu i zabiegów rehabilitacyjnych, konsultacji u specjalistów,
• zwrot utraconych zarobków,
• rentę – w przypadku zwiększonych potrzeb po wypadku.

Firmy ubezpieczeniowe zaniżają aż 97 % odszkodowań z tytułu szkód osobowych. Zgłoś się do Evicta a my wskażemy Ci drogę do należnych Tobie świadczeń.