Kredyt w CHF

Jeżeli jesteś posiadaczem kredytu hipotecznego we frankach szwajcarskich to istnieje duże prawdopodobieństwo, że obecnie masz problemy z jego spłatą.
W okresie największego boomu kredytowego (lata 2006-2008) średni kurs franka mieścił się w granicach 2,00 – 2,30zł. Często zdarzało się, że klienci mieli większą zdolność kredytową w obcej wolucie niż w PLN. Kredyty łatwo się sprzedawały, bankierzy byli zadowoleni, kredytobiorcy także. Problem pojawił się kiedy kurs franka diametralnie się podwyższył i raty były o 100 % większe.

 

 

Umowy kredytów hipotecznych indeksowanych lub waloryzowanych do CHF często zawierają klauzule abuzywne – czyli niedozwolone i naruszające interes kredytobiorcy. Klauzule indeksacyjne (które zaliczamy do klauzul abuzywnych) w umowach kredytowych, powodują przeliczenie salda kredytu w dniu wypłaty na walutę obcą (CHF) oraz wzrost salda zadłużenia proporcjonalny do wzrostu kursu franka. W umowach stosowanych przez banki nie jest jednoznacznie wyjaśnione na jakiej podstawie bank oblicza wysokość kursów umieszczanych w tabeli kursu walut. Takie zapisy w umowach są niedopuszczalne i sprzeczne z podstawową zasadą zawierania umów zawartą w kodeksie cywilnym. Artykuł 353¹ kodeksu cywilnego wskazuje, że strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. Na przestrzeni ostatnich kilku lat wielu kredytobiorców zdecydowało się wnieść do sądu sprawę o ustalenie nieważności swojej umowy kredytowej. Linia orzecznictwa sądów jest po stronie kredytobiorców!!!

Jesteś posiadaczem kredytu hipotecznego we frankach szwajcarskich? Sprawdź, czy możesz ubiegać się o zwrot rat nadpłaconych w związku z zastosowanymi przez bank klauzulami indeksacyjnymi. Prześlij swoją umowę kredytową a my sprawdzimy o jakie kwoty możesz się ubiegać.
Każda umowa kredytu hipotecznego wymaga starannej oceny i analizy dlatego doradcy Evicta zapoznają się z Twoją sytuację i zweryfikujemy Twoje roszczenia.