Czy firma evicta pracuje na terenie całej polski?

Tak. Współpracujący z nami prawnicy mogą reprezentować Cię na terenie całego kraju. Podpisanie umowy, dostarczenie dokumentów oraz inne formalności załatwisz w biurze naszego Agenta, w Twojej okolicy.

Kto tworzy firmę Evicta?

Zespół firmy Evicta to doświadczeni prawnicy, rzeczoznawcy i doradcy. Cały zespół dokłada wszelkich starań aby Twoja sprawa została załatwiona w profesjonalny i miły sposób.

Czy Evicta pomoże mi w przypadku szkody o niskiej wartości?

Oczywiście, że tak. Szkody o niskiej wartości często są niedoszacowane przez Ubezpieczycieli. Sprawdź jaka kwota dopłaty Ci się należy.

W jakiej sytuacji mogę oczekiwać odszkodowania ?

Odszkodowanie przysługuje każdemu uczestnikowi zdarzenia, który nie został uznany za wyłącznego sprawcę. Umów się na bezpłatne spotkanie z doradcą Evicta w celu przeanalizowania Twojej sytuacji.

Jakich świadczeń mogę domagać się w wyniku doznania uszczerbku na zdrowiu w wyniku wypadku?

W takiej sytuacji możesz ubiegać się o:
-odszkodowanie,
-zadośćuczynienie,
-zwrot kosztów leczenia,
-zwrot kosztów poniesionych na zakup leków, sprzętu rehabilitacyjnego, zwrot utraconych dochodów.

A nadto:

- renty z tytułu utraconych korzyści, w sytuacji, kiedy częściowo lub całkowicie utracisz zdolność do pracy zarobkowej,
- renty z tytułu zwiększonych potrzeb, jeżeli koszty leczenia będą ponoszone przez długi okres.

Poszkodowani często nie są świadomi jakie prawa im przysługują. Evicta w Twoim imieniu wystąpi o należne Ci środki i świadczenia ze wszelkich możliwych źródeł. Osiągniesz maksimum korzyści przy minimalnym nakładzie pracy.

Jakie muszę posiadać dokumenty aby ubiegać się o odszkodowanie ?

Podstawowe dokumenty pozwalające ubiegać się o roszczenia to :
- dowód osobisty,
- dokumentacja medyczna świadcząca o leczeniu po wypadku, tj. faktury, rachunki za leki, środki opatrunkowe, rehabilitację, wizyty lekarskie,
- notatka policyjna lub oświadczenie sprawcy wypadku – jako potwierdzenie odpowiedzialności sprawcy,
- dokument potwierdzający przyjęcie odpowiedzialności za skutki wypadku -oświadczenie podmiotu, na którego terenie doszło do wypadku, np. sklepu, urzędu.
W przypadku szkód komunikacyjnych niezbędny jest kosztorys wykonany przez ubezpieczyciela oraz decyzja o przyznaniu i przekazaniu kwoty odszkodowania.

Ile kosztuje pomoc firmy Evicta?

Nie pobieramy od Klientów żadnych opłat wstępnych, przygotowawczych czy zaliczek. W przypadku pomyślnie zakończonej dla Ciebie sprawy rozliczamy się na zasadzie prowizji. O szczegóły dotyczące konkretnych spraw należy pytać w siedzibie firmy.

Jak długo będę musiał czekać na odszkodowanie?

To, kiedy dojdzie do wypłaty odszkodowania zależy od wielu czynników i niestety nie jest całkowicie zależne od naszej firmy. Kluczową rolę odgrywa tu stopień zawiłości sprawy oraz przygotowana dokumentacja. Eksperci Evicta czuwają aby wszystkie procesy związane z gromadzeniem oraz kompletowaniem materiałów dowodowych były terminowo i sprawnie przeprowadzone.

Jakiej wysokości odszkodowania mogę się domagać ?

Wysokość odszkodowania uzależniona jest od następstw wypadku. Stopień uszczerbku na zdrowiu to bardzo istotny czynnik brany pod uwagę w momencie ustalania wysokości odszkodowania. Współpracujący z nami prawnicy dokładają wszelkich starań aby Twoja sprawa zakończyła się w satysfakcjonujący Cię sposób.

Doznałem wypadku. Kiedy mam zgłosić się do Evicty?

Zasadniczy termin przedawnienia roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym wynosi 3 lata. Jednak kiedy szkoda wynikła ze zbrodni lub występku termin ten jest dłuższy i wynosi 20 lat. Jeżeli jesteś poszkodowany w wypadku lub ktoś z Twoich bliskim ucierpiał w takim zdarzeniu to zgłoś się do Evicty. Nasi specjaliści przeanalizują bezpłatnie Twoją sprawę i podejmą kroki w celu uzyskania przez Ciebie odszkodowania.