Szkody Majątkowe

Szkoda na mieniu to naruszenie prawem chronionych dóbr i interesów. Szkodą na mieniu możemy nazwać uszczerbek majątkowy nie polegający na naruszeniu dóbr osobistych człowieka. Do szkód na mieniu można zaliczyć: pożar, powódź oraz wynikające z tego uszkodzenia, zniszczenia, naruszenie konkretnego prawa majątkowego.

 

Niezależnie od tego, co Ci się przytrafiło, pamiętaj, aby jak najszybciej zgłosić szkodę. To bardzo istotne gdyż w przypadku zwłoki w zgłoszeniu roszczenia ubezpieczyciel może zarzucić Ci, że nie dochowałeś terminu zgłoszenia szkody a to znacznie skomplikuje Twoją sytuację. Kolejnym ważnym elementem jest udokumentowanie szkody.

 

Zdjęcia z miejsca zdarzenia, oświadczenia świadków mają istotny wpływ na zgromadzony materiał dowodowy a co za tym idzie na wysokość uzyskanego przez Ciebie odszkodowania. Nie należy także zapomnieć o wizycie rzeczoznawcy, do której także należy się przygotować.

 

Jako doświadczeni fachowcy – zespół Evicta zadba o wszystkie formalności związane z udokumentowaniem powstałej szkody, zgromadzeniem zdjęć, notatek oraz innych ważnych dokumentów a także pomoże w spotkaniu z rzeczoznawcą.

 

Skontaktuj się z naszymi specjalistami, którzy krok po kroku poprowadzą Cię przez meandry zgłaszania szkody majątkowej. Dopilnujemy terminów i skierujemy do towarzystwa ubezpieczeniowego pismo o wypłatę odszkodowania.

Powierzając sprawę firmie Evicta zyskujesz spokój i pewność, że nad każdym etapem rozpatrywania Twojej szkody czuwają profesjonaliści.