KONTAKT

Siedziba:

Evicta sp. z o. o.
ul. Mazowiecka 72/86
87-100 Toruń
tel. 530 755 755
kontakt@evicta.pl

Mapa

INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych jest Evicta sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Toruniu przy ul. Mazowiecka 72/86, wpisana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000694131, NIP 9562327248, REGON 368214486.
2. Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem poczty elektronicznej: kontakt@evicta.pl.
3. W każdym momencie istnieje możliwość złożenia wniosku o dostęp do swoich danych osobowych, sprostowanie danych osobowych w sytuacji, gdy są nieprawidłowe lub niekompletne, o usunięcie, ograniczenie przetwarzania lub przeniesienie danych.
4. Podanie danych osobowych jest konieczne do przedstawienia oferty oraz do wykonania umowy. Dane osobowe Cesjonariusza będą przetwarzane w celu wykonania umowy na podstawie art. 6 pkt 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Inny cel przetwarzania danych osobowych jest możliwy tylko w przypadku wyrażenia na to zgody.
5. Administrator przetwarza dane osobowe podane podczas wypełnienia formularza kontaktowego na stronie internetowej Evicta.pl oraz dane osobowe podane w związku z zawartą umową.
6. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do przedstawienia oferty lub wykonania umowy wydłużony o okres przedawnienia roszczeń z tego tytułu.
7. Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom tylko w niezbędnym zakresie.
8. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, tj. dostawcom usług IT, dostawcom usług księgowych, dostawcom usług w zakresie wiedzy specjalistycznej lub współpracującym z Administratorem, w ramach wykonywania przez nich czynności agencyjnych, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.
9. W każdym czasie istnieje prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.