Szkody Komunikacyjne

W przypadku ubezpieczeń komunikacyjnych szkody majątkowe oznaczają zniszczenia, jakim uległy przedmioty materialne (np. samochód) należące do osoby, która zakupiła polisę. Do zakupu obowiązkowego ubezpieczenia OC zobligowani są wszyscy, którzy posiadają pojazd mechaniczny - samochód osobowy, ciężarowy, motorower, ciągnik rolniczy lub inny pojazd podlegający rejestracji. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna każdej osoby, która kierując pojazdem mechanicznym wyrządziła szkodę w związku z ruchem tego pojazdu, w okresie trwania umowy.

 

Zasady likwidacji szkody z OC komunikacyjnego regulowane są ustawą z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Zakłady ubezpieczeń zobowiązane są stosować przepisy tej ustawy.

 

 

Na wartość odszkodowania mają wpływ następujące czynniki:
• strata związana z uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą pojazdu, bagażu oraz innych dóbr materialnych,
• ubytek wartości handlowej pojazdu,
• koszty parkowania i holowania uszkodzonego pojazdu,

Eksperci Evicta poprowadzą Cię przez czynności związane z:
• uzyskaniem pełnej kwoty należnego Tobie odszkodowania,
• pomoc osobom poszkodowanym w rozliczeniu powstałej szkody z polisy AC lub likwidację szkody z OC sprawcy zdarzenia,
• ustaleniem odpowiedzialności za powstanie szkody,
• oceną wypłaconej kwoty odszkodowania za uszkodzony samochód przy rozliczeniu szkody całkowitej,
• ustaleniem odpowiedzialności ubezpieczyciela za powstałe szkody,

Odszkodowanie na mieniu to nie jedyne roszczenie, o które może ubiegać się osoba poszkodowana. Z Evictą zawalczysz o:
• utraconych dochodów – w przypadku kiedy uszkodzony pojazd był Twoim narzędziem pracy,
• zwrot kosztów najmu auta zastępczego,
• odszkodowanie za spadek wartości handlowej auta po wypadku,

W przypadku szkód komunikacyjnych, osoby poszkodowane często skazane są w na kosztorysy i wyliczenia sporządzone przez pracowników TU.
Zapewniamy naszym Klientom pomoc rzeczoznawców, ocenę wysokości szkody oraz wyliczenie utraconych dochodów

Evicta świadczy kompleksową pomoc prawną na każdym etapie likwidacji szkody.