Polisolokaty

Rośnie liczba skarg na tak zwane polisolokaty czyli ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (UFK). W większości oferowanych produktów suma ubezpieczenia jest bardzo niska (100 zł), a składki wpłacone przez klientów inwestowane są w instrumenty finansowe obarczone wysokim ryzykiem. Osoby, które kilka lat temu zakupiły polisolokaty wierzyły, że te produkty zapewnią im godną przyszłość. Nierzadko zdarzało się, że polisę inwestycyjną otrzymywali klienci banków zaciągający kredyt hipoteczny. Towarzystwa ubezpieczeniowe dopuściły się jednak licznych nadużyć ustalając ogólne warunki ubezpieczenia. Umowy ubezpieczenia zostały tak skonstruowane aby uniemożliwić klientom wycofanie się z inwestycji a pobierane opłaty likwidacyjne pochłaniają „lwią część” odłożonych pieniędzy. Produkt polisolokaty oferują m.in. takie firmy jak Aegon, Amplico, PZU, Warta, MetLife, Skandia, Axa, , Generali, Aviva, Open Life, Allianz, Europa.

 

 

 

Jeżeli czujesz się oszukany a ubezpieczyciel potrącił Ci wysokie opłaty likwidacyjne zgłoś się do nas. Przedstawiciel Evicta pomoże w kompletowaniu dokumentów i wystąpi do towarzystwa z roszczeniem o zapłatę.

Prawo pozwala Ci odzyskać utracone pieniądze !!!